Aandacht voor mens

Om samen kringlopen te sluiten, hebben wij elkaar nodig. Daarom investeert Omrin actief in mensen. Wij zorgen voor een veilige, gezonde en uitdagende werkomgeving voor onze medewerkers. En we bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om bij ons werkervaring op te doen.

Duurzame leefomgeving

Omrin staat voor een duurzame wereld. Wij doen er alles aan om de impact van onze bedrijfsvoering op de leefomgeving zo klein mogelijk te maken. Daarom beschermen wij natuur en milieu én stimuleren de biodiversiteit.

Samenwerking in de regio

Om kringlopen te sluiten, heb je elkaar nodig. Elk jaar zoeken wij daarom de samenwerking met onderwijsinstellingen, startups, overheden, organisaties en bedrijfsleven. Wij stimuleren kennisuitwisseling en bouwen inspirerende netwerken en ecosystemen.