Omrin in cijfers

Kringlopen sluiten

Het percentage van het huishoudelijk afval dat weer grondstof wordt en nuttig wordt toegepast

De hoeveelheid huizen en bedrijven waar we afval hebben ingezameld.

Het aantal inwoners waarvan Omrin het huishoudelijk restafval verwerkt.

Het aantal medewerkers dat bij Omrin actief is om kringlopen te sluiten.

Duurzame energie

Door industriële symbiose besparen wij 75 miljoen kuub aardgas

Het aantal kubieke meter groengas dat we produceren voor ons wagenpark en huizen in de regio

Het aantal huizen dat groen gas krijgt uit de productie van Omrin.

Het aantal huizen dat groene stroom krijgt uit de productie van Omrin.

Aandacht voor mens

Omrin en haar medewerkers zijn samen op weg naar een pro-actieve veiligheidscultuur.

Het aantal bijzondere leer- en werkplekken bij Omrin voor een waardevolle werkervaring.

Een duurzame leefomgeving

Onze CO2 uitstoot is met 8,7% afgenomen.

De uitstoot van emissies van het wagenpark is afgenomen.

Estafette recyclewinkels

Jaartal
eenheid
2021
2022
2023
Totaal aanvoer
kg
1.265.201 
1.765.554 
1.851.050
Verkocht in winkels
kg
656.367
971.360
1.056.616
Overig hergebruik
kg
358.855
461.213
483.280
Percentage Recycling
%
80%
81%
83%

Inzameling

Inzameling
eenheid
2021
2022
2023
Gemeenten
aantal
14
13
13
Aansluitingen
 aantal
 211.435
207.688
214.205

Milieustraten

Milieustraten
eenheid
2021
2022
2023
Bezoekers
aantal
 422.267  
417.893 
430.438
Hoeveelheden totaal
ton
 78.485  
78.324
82.617
Scheidingspercentage
%
91,1%
89,30%
91,30%
Milieustraten
aantal
11
12
12

Nascheiding

Nascheiding
eenheid
2021
2022
2023
Huishoudelijk afval- gemeenten
aantal
 32  
 32 
34
Huishoudelijk afval- inwoners
aantal
 1.230.742 
1.444.907
1.530.612
Metalen
ton
 7.818 
 9.518 
 10.448
Hoeveelheid nagescheiden kunststoffen
ton
 19.681 
 20.319 
 22.343
Hoeveelheid nagescheiden drankenkartons
ton
 3.185 
 2.412 
 229

Energieproductie uit afval

Energieproductie uit afval
eenheid
2021
2022
2023
Geproduceerde elektriciteit uit afval
Mwh
133.619
126.916 
 122.601
Geproduceerd groengas uit afval
m3
 7.783.101
 10.063.751
13.022.522
Nuttig toegepaste warmte bij derden
Mwh
483.931
 518.036
516.660
Nuttig toegepaste energie uit afval
Pj
 2,10
 2,49
 2,40
Huishoudens electriciteitsverbruik
aantal
 38.459
 38.391 
37.152
Huishoudens gasverbruik
aantal
 5.189
 6.709 
8.682

Storten

Storten
eenheid
2021
2022
2023
Hoeveelheid gestort afval
ton
 148.194
 136.019 
 190.053

Brandstofverbruik voertuigen

Brandstofverbruik voertuigen
eenheid
2021
2022
2023
Diesel/benzine
liter
 768.263
 753.619
656.118
Groengas
kg
 1.956.790
 2.036.725
2.310.252
Elektriciteit
Kwh
34.041
 125.049
136.765
Duurzaam
%
72,16%
74,20%
78,90%

Medewerkers

Medewerkers 2023
M
V
Totaal
Tot 30 jaar
32
11
43
30-50 jaar
200
57
257
50+
213
42
255
Totaal aantal medewerkers 
445
110
555
Bijzondere leer- en werkplekken 
   
   
421
Strategisch management
34
5
39
 
 
 
 
Personeelsverloop
 
 
42
Ziekteverzuim
 
 
5,3%

Uitstoot broeikasgassen

Toegevoegde broeikasgasemissies (GHG) in ton CO2 eq
2022
2023
Directe CO2-uitstoot (scope 1)
 
 
(Directe eigen productieprocessen)
 
 
Afvalverbranding
 87.818
79.220
Productie van biogas
 3.262
3.519
Verwarming voor locaties
 439
571
Emissies van het wagenpark
 4.545 
4.388
 
 
 
Indirecte CO2-uitstoot (scope 2) 
0
0
(Opwekking van ingekochte en verbruikteelektriciteit- of warmte)
 
  
 
 
 
Totaal uitstoot van Omrin
 96.065
87.698
Afname van uitstoot broeikasgassen 
 6,4%
8.7%

Kerncijfers Fryslân Milieu

Jaartal
2021
2022
2023
Omzet
41.822
41.074
45.808
Nettoresultaat
2.834
4.432
1.007
Balanstotaal
36.827
34.800
38.256
Eigen vermogen
11.487
11.303
11.572
Solvabiliteit
31.2%
32.5%
30.2%
Investeringen
8.274
7.417
10.156
(*€1000)
   
 
 

Kerncijfers Afvalsturing Friesland

Jaartal
2021
2022
2023
Omzet
132.181
150.158
162.066
Nettoresultaat
4.936
7.870
10.322
Balanstotaal
193.194
189.444
184.894
Eigen vermogen
64.757
70.303
78.528
Solvabiliteit
33,5%
37,1%
42,5%
Investeringen
16.119
14.172
12.322
Poorttarief huishoudelijk restafval per ton
68,00
68,00
59,00
(*€1000)
 
    
    
    

Omrin is de handelsnaam van twee NV’s: Afvalsturing Friesland (afvalverwerking) en Fryslân Miljeu (afvalinzameling).