Omrin Europees voorbeeld

Het is onze missie om succesvol circulaire (afval)ketens te sluiten voor het welzijn van volgende generaties. In 2023 hebben wij daarin mooie stappen gezet. Bijvoorbeeld door actief bij te dragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot, het verminderen van afval en nog meer hergebruik van grondstoffen.

Samen met onze aandeelhoudende gemeenten en inwoners halen wij met 78% een hoog (scheidings)percentage en zijn we een Europees voorbeeld voor hergebruik. En wij spelen een unieke rol in de regionale energietransitie. Ook dragen wij bij aan meer biodiversiteit en minder sociale ongelijkheid. Hiermee leveren wij een grote bijdrage aan de circulaire economie in de regio.

Ga mee op onze circulaire tour

Ook in 2023 werkten we aan het sluiten van kringlopen. In deze tour laten we in 5 stappen zien hoe! Ga je mee?

Het jaar van Omrin in cijfers

Het percentage van het huishoudelijk afval dat weer grondstof wordt en nuttig wordt toegepast.

Het aantal inwoners waarvan Omrin het huishoudelijk restafval verwerkt.

Door industriële symbiose besparen wij 75 miljoen kuub aardgas.

De hoeveelheid kubieke meter groengas dat we produceerden.

Aandacht voor mens

Om samen kringlopen te sluiten, hebben wij elkaar nodig. Daarom investeert Omrin actief in mensen. Wij zorgen voor een veilige, gezonde en uitdagende werkomgeving voor onze medewerkers. En we bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om bij ons werkervaring op te doen.

Duurzame leefomgeving

Omrin staat voor een duurzame wereld. Wij doen er alles aan om de impact van onze bedrijfsvoering op de leefomgeving zo klein mogelijk te maken. Daarom beschermen wij natuur en milieu én stimuleren de biodiversiteit.

Samenwerking in de regio

Om kringlopen te sluiten, heb je elkaar nodig. Elk jaar zoeken wij daarom de samenwerking met onderwijsinstellingen, startups, overheden, organisaties en bedrijfsleven. Wij stimuleren kennisuitwisseling en bouwen inspirerende netwerken en ecosystemen.