Duurzaamheids
Jaarverslag 2017

02 Dienstverlening

◼︎

Het Omrin concept

Afval voorkomen
door educatie en voorlichting
Producthergebruik
kringloopwinkels
Bronscheiding
gft-afval, papier, glas, textiel, kca, grof huishoudelijk afval op milieustraten
Nascheiding restafval
ferro en non-ferro metalen, kunststoffen, drankenkartons, biogas, mineralen (zand, steentjes en dergelijke)
Duurzame energieproductie uit afval
verbranden met een hoog energierendement (stroom en nuttig gebruik van warmte) van niet-recyclebaar afval en energie uit biovergisting

04 Financieel

◼︎

Omzet Afvalsturing Friesland

x 1.000
83.246
83.703
86.003
88.414
98.951
 
2013
2014
2015
2016
2017

Omzet Fryslân Miljeu

x 1.000
26.238
27.293
29.147
30.470
30.575
 
2013
2014
2015
2016
2017

Verwerkingstarief huishoudelijk afval

per ton
Omrin Landelijk
gemiddelde
€ 0,–
€ 25,–
€ 50,–
€ 75,–
€ 100,–